Aktuality 2017/2018
Exkurze 8. třídy

V pátek 13. 10. navštívili žáci 8. třídy ZOO Jihlava, aby rozšířili své znalosti z právě probíraného učiva.  Vzdělávací pořad „Život savců“ v environmentálním centru  PodpoVRCH byl velmi zajímavý.  Mnoho nového se dále žáci dověděli i při prohlídce oblíbené jihlavské zoologické zahrady.

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Batelov, příspěvkové organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Lesní pedagogika

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se žáci 1. – 4. třídy vydali do lesa v rámci programu Lesní pedagogika. Autobus je dovezl do lokality Pouště nad Třeští kousek pod vrchol Špičák. Zde se rozdělili na tři skupiny a postupně se seznamovali s prací v lese.

Exkurze SPŠ a SOU Pelhřimov

Ve čtvrtek 12. 10. navštívili žáci 9. ročníku SPŠ a SOU v Pelhřimově. Podle předem zjištěného zájmu se rozdělili do jednotlivých kroužků – strojírenství, dopravní prostředky, elektro, dřevo, 3D kreslení, grafika, módní tvorba. V každé dílně si vyzkoušeli činnost, kterou se příslušný obor zabývá.

Pišqworky

Dne 9. 10. 2017 jsme se sešli v 8. třídě na školním kole soutěže Pišqworky. Pro postup do letos jubilejního 10. ročníku oblastního kola se žáci a žákyně z deváté a osmé třídy utkali ve dvojicích ve dvou hrách každý s každým.

Úřad práce Jihlava

Dne 9. 10. 2017 žáci 9. třídy navštívili v rámci volby povolání Úřad práce v Jihlavě. V IPS byli seznámeni se systémem školství v naší republice a s nabízenými obory SŠ a SOU pro školní rok 2018/2019.

Přespolní běh Jihlava

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 se v Jihlavě konalo okresní kolo v přespolním běhu. Tak jako každý rok čekaly na závodníky tradičně náročné podmínky v podobě těžkého terénu spolu s nepříznivým počasím. I přes to byla ale účast na závodě velmi vysoká, v každé kategorii závodilo kolem stovky žáků z 15 až 20 škol. Žáci naší školy závodili ve všech kategoriích a v celkovém hodnocení škol v jednotlivých kategoriích dosáhli velmi pěkných výsledků.

Výstava Českého svazu zahrádkářů

V pondělí 2. 10. jsme využili nabídku Českého svazu zahrádkářů v Batelově navštívit podzimní výstavu v synagoze. Stejně jako v uplynulých letech jsme obdivovali podzimní úrodu členů ČZS.

 

Záložka do knihy spojuje školy

V měsíci říjnu se žáci naší školy opět zapojí do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Téma letošního projektu -  Tajuplný svět knižních příběhů. Cílem je navázání partnerských vztahů mezi českými a slovenskými školami. Naší partnerskou školou se stane Základní škola a mateřská škola Bobrov v Žilinském kraji. Bližší informace o této škole najdeme na webových stránkách https://zsbobrov.edupage.org/.

Branná vycházka

V pátek 29. 9. se žáci vydali na brannou vycházku, aby plnili prvky z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, dopravní výchovy, topografie a zdravotní výchovy. Trasy pochodu byly stanoveny podle věku žáků.