Aktuality 2017/2018
Úřad práce Jihlava

Dne 9. 10. 2017 žáci 9. třídy navštívili v rámci volby povolání Úřad práce v Jihlavě. V IPS byli seznámeni se systémem školství v naší republice a s nabízenými obory SŠ a SOU pro školní rok 2018/2019.

Přespolní běh Jihlava

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 se v Jihlavě konalo okresní kolo v přespolním běhu. Tak jako každý rok čekaly na závodníky tradičně náročné podmínky v podobě těžkého terénu spolu s nepříznivým počasím. I přes to byla ale účast na závodě velmi vysoká, v každé kategorii závodilo kolem stovky žáků z 15 až 20 škol. Žáci naší školy závodili ve všech kategoriích a v celkovém hodnocení škol v jednotlivých kategoriích dosáhli velmi pěkných výsledků.

Výstava Českého svazu zahrádkářů

V pondělí 2. 10. jsme využili nabídku Českého svazu zahrádkářů v Batelově navštívit podzimní výstavu v synagoze. Stejně jako v uplynulých letech jsme obdivovali podzimní úrodu členů ČZS.

 

Záložka do knihy spojuje školy

V měsíci říjnu se žáci naší školy opět zapojí do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Téma letošního projektu -  Tajuplný svět knižních příběhů. Cílem je navázání partnerských vztahů mezi českými a slovenskými školami. Naší partnerskou školou se stane Základní škola a mateřská škola Bobrov v Žilinském kraji. Bližší informace o této škole najdeme na webových stránkách https://zsbobrov.edupage.org/.

Branná vycházka

V pátek 29. 9. se žáci vydali na brannou vycházku, aby plnili prvky z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, dopravní výchovy, topografie a zdravotní výchovy. Trasy pochodu byly stanoveny podle věku žáků.

Forrest Gump – hudební vystoupení

Ve čtvrtek 21. 9. 2017 zhlédli žáci vystoupení kytaristy a zpěváka Dana Kubici.  Pro mladší žáky si připravil hudební program s lidovými písněmi a písničkami z filmů a pohádek. Pro druhý stupeň bylo určeno pokračování vzdělávacího hudebního programu o skupině The Beatles.

Exkurze SŠ stavební Jihlava

Ve středu 20. 9. navštívili žáci devátého ročníku Střední školu stavební v Jihlavě.  Měli možnost prohlédnout si školu i odloučené pracoviště v Heleníně, dozvěděli se o nabídce vzdělávacích oborů. Nabyté informace mohou využít při rozhodování o své budoucí profesní orientaci.

Zoo Jihlava – Podpovrch -3. a 4. třída

Ve středu 20. 9. 2017 se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili exkurze do Zoo Jihlava, kde pro ně byl přichystaný program v environmentálním centru Podpovrch. Třetí třída měla program nazvaný Opičí se opice? Žáci se seznámili se životem opic, jejich výživou a chováním.  Po výkladu v učebně se společně s lektorkou vydali do Zoo, kde si u jednotlivých výběhů představili živé opice.

Dopravní hřiště 4. A

V úterý 20. 9. 2017 4. A absolvovala první část výuky a cvičných jízd na kole na dopravním hřišti v Jihlavě. Žáci se nejdříve v učebně seznámili s povinnou jízdní výbavou cyklisty, se základními dopravními značkami a situacemi na křižovatkách.

Zoo Jihlava – Podpovrch – 1. a 2. třída

V úterý 19. 9. 2017 žáci 1. a 2. třídy v rámci environmentální výchovy odjeli do Zoo Jihlava, kde pro ně byl připraven program ve vzdělávacím centru Podpovrch. Prvňáci prošli programem s názvem Zoo v krabici, kde se seznámili se životem opic, papoušků, hadů a medvědů.