Aktuality 2017/2018
Turnaj ve florbalu mladších žáků

V pátek 10.11.2017 se v Jihlavě uskutečnilo okresní kolo ve florbalu žáků 4. a 5. tříd. Soutěže se zúčastnily nejen jihlavské- ZŠ Rošického, Kollárova, Březinova, Masarykova, Demlova, ale i ZŠ Luka, Zhoř, Velký Beranov a Batelov.

Výsledek ankety „Den konání rodič. schůzek“

Do ankety ke stanovení dne konání rodičovských schůzek se zapojilo 131 zákonných zástupců. Pro konání rodičovských schůzek v pondělí se vyslovilo 131 dotázaných. Pro návrh konat schůzky v úterý 9 dotázaných, pro čtvrtek 2 dotázaní. Dnem konání rodičovských schůzek proto nadále zůstává pondělí.

Výsledky voleb do Školské rady

Ve volbách do Školské rady, které se konaly 6. 11. 2017, byli zvoleni tito zástupci rodičů:

paní Hana Cáhová a pan Karel Poláček. 

 

Den otevřených dveří SOŠ a SOU Třešť

Ve čtvrtek 2. 11. navštívili žáci devátého ročníku SOŠ a SOU v Třešti. V rámci dne otevřených dveří se seznámili s nabídkou vzdělávacích oborů, zhlédli ukázky prací žáků této školy a prohlédli si budovu školy s odbornými učebnami.

Záložka do knihy spojuje školy

Dne 31. 10. 2017 byl ukončen česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů“. V naší škole se zapojili do projektu všichni žáci – od prvňáčků po deváťáky. Vytvořili jsme 190 záložek, a to v hodinách výtvarné výchovy, literatury a ve výtvarném kroužku. Záložky jsme odeslali do ZŠ s MŠ Bobrov v Žilinském kraji, nedaleko Oravské přehrady. 

Český den s českými vlajkami

Žáci Základní školy v Batelově se v říjnu zapojili do pokusu o rekord, ke kterému vyzvala občany a školy Kraje Vysočina Agentura Dobrý den Pelhřimov. Úkolem bylo vytvořit co nejvíce českých vlajek a povídat si o 99. výročí vzniku Československé republiky.

Vzpoura úrazům

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Jeho cílem je informovat děti  o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet.

Exkurze Škoda Auto Mladá Boleslav

Žáci 8. a 9. třídy navštívili 24. října Mladou Boleslav. Cílem byla návštěva závodu Škoda Auto, kde si žáci prohlédli obě montážní linky a lisovnu a seznámili se s výrobním postupem různých modelů škodovky.

Velký úspěch - Minifotbal starších žákyň

V pondělí 23. 10. se v Jihlavě konalo okresní kolo v malé kopané starších žákyň. V minulém roce se hrála malá kopaná dívek teprve poprvé v rámci Sportovní ligy ZŠ a žákyním ZŠ Batelov se podařilo umístit na pěkném 3. místě z pěti škol. I letos se okresního kola zúčastnilo 5 škol, tak jako minulý rok a do Jihlavy jsme odjížděli s přáním loňský úspěch alespoň zopakovat.

Třídní schůzky

V pondělí 6. 11. 2017 se uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2017/2018. V 15:30 hod se koná společná schůzka ve třídě, poté následují individuální pohovory do 17:00 hod.

V 15:00 se sejdou v učebně dějepisu třídní důvěrníci s vedením školy.

V době konání třídních schůzek se zároveň konají volby do Školské rady.