Aktuality 2017/2018
Český den s českými vlajkami

Žáci Základní školy v Batelově se v říjnu zapojili do pokusu o rekord, ke kterému vyzvala občany a školy Kraje Vysočina Agentura Dobrý den Pelhřimov. Úkolem bylo vytvořit co nejvíce českých vlajek a povídat si o 99. výročí vzniku Československé republiky.

Vzpoura úrazům

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Jeho cílem je informovat děti  o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet.

Exkurze Škoda Auto Mladá Boleslav

Žáci 8. a 9. třídy navštívili 24. října Mladou Boleslav. Cílem byla návštěva závodu Škoda Auto, kde si žáci prohlédli obě montážní linky a lisovnu a seznámili se s výrobním postupem různých modelů škodovky.

Velký úspěch - Minifotbal starších žákyň

V pondělí 23. 10. se v Jihlavě konalo okresní kolo v malé kopané starších žákyň. V minulém roce se hrála malá kopaná dívek teprve poprvé v rámci Sportovní ligy ZŠ a žákyním ZŠ Batelov se podařilo umístit na pěkném 3. místě z pěti škol. I letos se okresního kola zúčastnilo 5 škol, tak jako minulý rok a do Jihlavy jsme odjížděli s přáním loňský úspěch alespoň zopakovat.

Třídní schůzky

V pondělí 6. 11. 2017 se uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2017/2018. V 15:30 hod se koná společná schůzka ve třídě, poté následují individuální pohovory do 17:00 hod.

V 15:00 se sejdou v učebně dějepisu třídní důvěrníci s vedením školy.

V době konání třídních schůzek se zároveň konají volby do Školské rady.

Exkurze 8. třídy

V pátek 13. 10. navštívili žáci 8. třídy ZOO Jihlava, aby rozšířili své znalosti z právě probíraného učiva.  Vzdělávací pořad „Život savců“ v environmentálním centru  PodpoVRCH byl velmi zajímavý.  Mnoho nového se dále žáci dověděli i při prohlídce oblíbené jihlavské zoologické zahrady.

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Batelov, příspěvkové organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Lesní pedagogika

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se žáci 1. – 4. třídy vydali do lesa v rámci programu Lesní pedagogika. Autobus je dovezl do lokality Pouště nad Třeští kousek pod vrchol Špičák. Zde se rozdělili na tři skupiny a postupně se seznamovali s prací v lese.

Exkurze SPŠ a SOU Pelhřimov

Ve čtvrtek 12. 10. navštívili žáci 9. ročníku SPŠ a SOU v Pelhřimově. Podle předem zjištěného zájmu se rozdělili do jednotlivých kroužků – strojírenství, dopravní prostředky, elektro, dřevo, 3D kreslení, grafika, módní tvorba. V každé dílně si vyzkoušeli činnost, kterou se příslušný obor zabývá.

Pišqworky

Dne 9. 10. 2017 jsme se sešli v 8. třídě na školním kole soutěže Pišqworky. Pro postup do letos jubilejního 10. ročníku oblastního kola se žáci a žákyně z deváté a osmé třídy utkali ve dvojicích ve dvou hrách každý s každým.