Aktuality 2017/2018
Používám mozek

Ve čtvrtek 4. 1. 2018 se žáci 3. – 9. třídy zúčastnili fyzikálně – přírodopisně – preventivního pořadu „Používám mozek“. Žáci se dověděli, jak do mozku vstupují informace, jak si co nejvíce zapamatovat, jak co nejméně zapomínat. To vše s využitím názorných pomůcek.

Třídní schůzky

V pondělí 8. 1. 2018 se uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 2. čtvrtletí školního roku 2017/2018. V 15:30 hod se koná společná schůzka ve třídě, poté následují individuální pohovory do 17:00 hod.

V 15:00 se sejdou v učebně dějepisu třídní důvěrníci s vedením školy.

PF 2018

KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, PEVNÉ ZDRAVÍ A MNOHO ÚSPĚCHŮ V ROCE 2018 PŘEJE KOLEKTIV ZŠ A MŠ BATELOV. 

Vánoční koncert

Ve čtvrtek 21. 12. připravili hudebně nadaní žáci naší školy pod vedením paní učitelky Lojdové a Sochorové žákům a pedagogům příjemné zpestření předvánoční doby – vánoční koncert. Školou zněly vánoční melodie hrané na různé hudební nástroje – klavír, housle, harmoniku, flétnu, klarinet, trubku.

Informace KHS Jihlava - výskyt příušnic

V souvislosti se zvýšeným výskytem infekčního onemocnění příušnic v několika jihlavských školách vydala Krajská hygienická stanice v Jihlavě informace k zásadám prevence tohoto onemocnění.

Divadélko z Hradce Králové

V pátek 15. 12. zhlédli žáci naší školy divadelní představení Divadélka pro školy z Hradce Králové. Žáci 1. – 4. třídy viděli kombinované loutkoherecké představení ze života domácích zvířat nazvané „Pohádky z našeho statku“, žáci 5. – 9. třídy představení „Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století“. Toto divadlo poutavou formou obohacuje výuku literatury.

Křesťanské Vánoce

Ve čtvrtek 7. 12. a 14. 12. se žáci 1. – 6. třídy zúčastnili výukového programu Poselství křesťanských Vánoc.  Pro žáky 1. – 3. třídy bylo připraveno téma Hvězda nad Betlémem, pro žáky 4. – 6. třídy o Betlémě a betlémech.

Talentovka ZAV 2017

Ve středu 6. 12. 2017 se konal další ročník Talentové soutěže ZAV na GOB a SOŠ v Telči. Soutěž je určená žákům ZŠ v ovládání klávesnice – psaní všemi deseti. Naši školu reprezentovali žákyně 9. ročníku – Tereza Doskočilová, Kateřina Dufková, Tereza Hamáková, Kristýna Hávová, Simona Houdková, Karin Janková. Soutěže se zúčastnilo celkem 33 žáků ze 6 základních škol. ZŠ Batelov se umístila na velmi pěkném 2. místě. V soutěži jednotlivců pak 3. místo obsadila Tereza Hamáková. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Vikingové v naší škole

Každý rok navštěvuje naši školu skupina historického šermu Pernštejni, která nabízí cyklus pořadů s cílem rozšířit a doplnit výuku dějepisu a vlastivědy.

Beseda

Ve středu 6. 12. se žáci 7., 8. a 9. ročníku zúčastnili besedy s názvem „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“. Dozvěděli se o vlivu alkoholu na lidské tělo, o tom, kdy a proč vzniká závislost na alkoholu.