Aktuality 2017/2018
Horácké divadlo

V pondělí 27. 11. 2017 se žáci prvního stupně vypravili do Jihlavy do Horáckého divadla. Zde zhlédli představení Kocour v botách. Je to příběh o  černém kocourovi, který pomohl svému pánovi, outsiderovi Mikešovi, získat bohatství i ruku princezny.

Rozsvícení vánočního stromu

V neděli 26. 11. 2017 pořádal městys Batelov ve spolupráci s naší základní školou slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Poděkování patří paní učitelce Sochorové a děvčatům za zdařilé vystoupení složené z vánočních písní a básní. 

Beseda

Ve čtvrtek 23. 11. proběhla v naší škole beseda se žáky a pracovníky Dětského domova se školou v Jihlavě. Žáci 7. ročníku se nejdříve dozvěděli základní informace o tomto zařízení. Přítomné děti pak vyprávěly o sobě i životě v dětském domově. Beseda byla zakončena dotazy žáků.

Volejbalový turnaj v Třešti

Ve středu 22. 11. se ve sportovní hale v Třešti uskutečnil regionální volejbalový turnaj smíšených družstev, kterého se mohla zúčastnit i ZŠ Batelov. V této soutěži proti sobě nastupují školy z třešťského a telčského regionu.

Oblastní kolo Pišqworky

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se tým pěti žáků osmé a deváté třídy ve složení Martin Plachý, Ondřej Krajíček, Lucie Parkanová, Daniel Procházka a Vojtěch Caha vydal na oblastní kolo soutěže Pišqworky. Letos se stala pořadatelskou školou SPŠ.

Turnaj ve florbalu mladších žáků

V pátek 10.11.2017 se v Jihlavě uskutečnilo okresní kolo ve florbalu žáků 4. a 5. tříd. Soutěže se zúčastnily nejen jihlavské- ZŠ Rošického, Kollárova, Březinova, Masarykova, Demlova, ale i ZŠ Luka, Zhoř, Velký Beranov a Batelov.

Výsledek ankety „Den konání rodič. schůzek“

Do ankety ke stanovení dne konání rodičovských schůzek se zapojilo 131 zákonných zástupců. Pro konání rodičovských schůzek v pondělí se vyslovilo 131 dotázaných. Pro návrh konat schůzky v úterý 9 dotázaných, pro čtvrtek 2 dotázaní. Dnem konání rodičovských schůzek proto nadále zůstává pondělí.

Výsledky voleb do Školské rady

Ve volbách do Školské rady, které se konaly 6. 11. 2017, byli zvoleni tito zástupci rodičů:

paní Hana Cáhová a pan Karel Poláček. 

 

Den otevřených dveří SOŠ a SOU Třešť

Ve čtvrtek 2. 11. navštívili žáci devátého ročníku SOŠ a SOU v Třešti. V rámci dne otevřených dveří se seznámili s nabídkou vzdělávacích oborů, zhlédli ukázky prací žáků této školy a prohlédli si budovu školy s odbornými učebnami.

Záložka do knihy spojuje školy

Dne 31. 10. 2017 byl ukončen česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů“. V naší škole se zapojili do projektu všichni žáci – od prvňáčků po deváťáky. Vytvořili jsme 190 záložek, a to v hodinách výtvarné výchovy, literatury a ve výtvarném kroužku. Záložky jsme odeslali do ZŠ s MŠ Bobrov v Žilinském kraji, nedaleko Oravské přehrady.