Aktuality 2017/2018
Poznej Vysočinu

V druhém únorovém týdnu proběhlo školní kolo soutěže „Poznej Vysočinu“. Cílem soutěže, která se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka, je zvýšit povědomí žáků o Kraji Vysočina. Z 22 žáků 8. a 9. třídy se na 1. místě umístil Daniel Procházka (8. třída), na 2. místě Lucie Parkanová (9. třída) a na 3. místě Jan Kratochvíl (8. třída). Blahopřejeme.

Olympiáda v českém jazyce

V pondělí 5. 2. proběhlo v DDM Jihlava okresní kolo olympiády v českém jazyce. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Žáci nejdříve řešili 60 minut úkoly z gramatiky a poté psali 60 minut slohovou práci.

Nestlé pro zdraví dětí

Ve čtvrtek 1. 2. se v naší škole konala přednáška „Nestlé pro zdraví dětí“. Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Konverzační soutěž v AJ- starší žáci

Dne 24. 1. 2018 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Do kategorie starších žáků se přihlásilo 6 dětí z 8. a 9. třídy. Písemnou zkoušku, která obsahovala poslech s porozuměním a porozumění čteným textům, úspěšně složili 3 žáci a ti postoupili k ústní zkoušce.

Konverzační soutěž v AJ - mladší žáci

Dne 15. 1. 2018 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Do kategorie mladších žáků se přihlásilo 14 dětí z 6. a 7. třídy. Písemnou zkoušku, která obsahovala poslech s porozuměním a porozumění čteným textům, úspěšně složilo 5 žáků a ti postoupili k ústní zkoušce.

Používám mozek

Ve čtvrtek 4. 1. 2018 se žáci 3. – 9. třídy zúčastnili fyzikálně – přírodopisně – preventivního pořadu „Používám mozek“. Žáci se dověděli, jak do mozku vstupují informace, jak si co nejvíce zapamatovat, jak co nejméně zapomínat. To vše s využitím názorných pomůcek.

Třídní schůzky

V pondělí 8. 1. 2018 se uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 2. čtvrtletí školního roku 2017/2018. V 15:30 hod se koná společná schůzka ve třídě, poté následují individuální pohovory do 17:00 hod.

V 15:00 se sejdou v učebně dějepisu třídní důvěrníci s vedením školy.

PF 2018

KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, PEVNÉ ZDRAVÍ A MNOHO ÚSPĚCHŮ V ROCE 2018 PŘEJE KOLEKTIV ZŠ A MŠ BATELOV. 

Vánoční koncert

Ve čtvrtek 21. 12. připravili hudebně nadaní žáci naší školy pod vedením paní učitelky Lojdové a Sochorové žákům a pedagogům příjemné zpestření předvánoční doby – vánoční koncert. Školou zněly vánoční melodie hrané na různé hudební nástroje – klavír, housle, harmoniku, flétnu, klarinet, trubku.

Informace KHS Jihlava - výskyt příušnic

V souvislosti se zvýšeným výskytem infekčního onemocnění příušnic v několika jihlavských školách vydala Krajská hygienická stanice v Jihlavě informace k zásadám prevence tohoto onemocnění.