Aktuality 2017/2018
Soutěž YPEF – Mladí lidé v evropských lesích

Ve čtvrtek 22. 2. proběhla v Pelhřimově v budově Českomoravské myslivecké jednoty znalostní soutěž YPEF. Cílem této mezinárodní soutěže je zlepšit povědomí mládeže o významu lesů a lesnictví. Letošního ročníku se účastnilo 16 družstev.

Piškvorky

V pondělí 19. 2. jsme pořádali školní kolo soutěže v piškvorkách. Soutěže pro žáky 5., 6. a 7. třídy se zúčastnilo patnáct zájemců. Soutěž probíhala formou hry každého s každým ve dvou kolech. Po sečtení výsledků obsadila první místo s velkým předstihem žákyně 6. třídy Anna Klausová.

Školní ples

Dne 16. 2. 2018 se v Kulturním domě v Batelově konal školní ples. Po předtančení taneční skupiny „IŠTAR“ se uskutečnilo slavnostní šerpování žáků 9. třídy. Přítomní zhlédli prezentaci a videoklip, v nichž se jim představili jednotliví žáci. Zdařilé bylo také taneční vystoupení deváťáků, které sklidilo bouřlivý potlesk.K tanci hrála skupina „hudbaprovas.cz“. Žáci 9. třídy děkují všem, kteří se na přípravě a realizaci plesu podíleli. Poděkování patří také sponzorům.

Matematická soutěž Pangea

I v letošním roce se naše škola zapojila do matematické soutěže Pangea. Školní kolo proběhlo 12. a 13. února. Soutěžili žáci 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku. Během 45 minut řešili 15 úloh různé obtížnosti. V letošním roce byla pro úlohy zvolena témata sport, doprava a stravování.

Okresní kolo soutěže z anglického jazyka

Dne 14. 2. 2018 proběhlo okresní kolo soutěže z anglického jazyka v DDM Jihlava. Soutěž byla určena pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. V kategorii starších žáků naši školu velmi úspěšně reprezentovala Tereza Hamáková (9. A), která obsadila skvělé 3. místo. V kategorii mladších žáků naši školu reprezentovala Kateřina Stoklasová(7. A), která se umístila na výborném 4. - 5. místě. Oběma žákyním děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženému úspěchu!

Poznej Vysočinu

V druhém únorovém týdnu proběhlo školní kolo soutěže „Poznej Vysočinu“. Cílem soutěže, která se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka, je zvýšit povědomí žáků o Kraji Vysočina. Z 22 žáků 8. a 9. třídy se na 1. místě umístil Daniel Procházka (8. třída), na 2. místě Lucie Parkanová (9. třída) a na 3. místě Jan Kratochvíl (8. třída). Blahopřejeme.

Olympiáda v českém jazyce

V pondělí 5. 2. proběhlo v DDM Jihlava okresní kolo olympiády v českém jazyce. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Žáci nejdříve řešili 60 minut úkoly z gramatiky a poté psali 60 minut slohovou práci.

Nestlé pro zdraví dětí

Ve čtvrtek 1. 2. se v naší škole konala přednáška „Nestlé pro zdraví dětí“. Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Konverzační soutěž v AJ- starší žáci

Dne 24. 1. 2018 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Do kategorie starších žáků se přihlásilo 6 dětí z 8. a 9. třídy. Písemnou zkoušku, která obsahovala poslech s porozuměním a porozumění čteným textům, úspěšně složili 3 žáci a ti postoupili k ústní zkoušce.

Konverzační soutěž v AJ - mladší žáci

Dne 15. 1. 2018 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Do kategorie mladších žáků se přihlásilo 14 dětí z 6. a 7. třídy. Písemnou zkoušku, která obsahovala poslech s porozuměním a porozumění čteným textům, úspěšně složilo 5 žáků a ti postoupili k ústní zkoušce.