Aktuality 2017/2018
Učíme se hrou

V pondělí 7. 5. se v naší škole konal projektový den „Učíme se hrou“. Ve třídách jsme mezi sebou hráli vědomostní, logické i zábavné hry. Příjemným zpestřením celého dopoledne bylo živé „Člověče, nezlob se“, které jsme si postupně zahráli v tělocvičně.

Branné prvky ve výuce

Pondělí 30. 4. jsme věnovali získávání znalostí z oblasti branné výchovy. Nejdříve jsme ve škole nacvičovali poskytování první pomoci, získávali znalosti, jak postupovat v případě vzniku požáru a jak se chovat ekologicky.

Pěvecká soutěž „Slavíček“

Dne 27. 4. 2018 se v Základní škole Batelov uskutečnila pěvecká soutěž Slavíček. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 žáků z prvního stupně. Žáci si připravili dvě soutěžní písně libovolného žánru, které zazpívali bez doprovodu. Odborná porota na písních hodnotila text (zapamatování slov písně, správnou výslovnost, frázování), intonaci (čistotu zpěvu) a umělecký dojem. Celkem mohli žáci získat 15 bodů. Maximální bodovou hranici obsadili žáci František Kuřina (2. třída) a Denisa Janáková (3. třída).

Čteme si navzájem

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 navštívili žáci šesté třídy s paní učitelkou naše prvňáky, aby jim přečetli pohádku od Boženy Němcové Moudrý zlatník. Po přečtení pohádky rozdali dětem křížovku, která prověřila, zda žáci pozorně poslouchali.

Školní kolo Pythagoriády

V úterý proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zájemci z 5., 6., 7. a 8. třídy řešili 15 zajímavých matematických úloh. Do okresního kola postoupili Radka Šebová a Michaela Drtinová z 5. ročníku a Martin Chalupský a Jakub Krajíček ze 7. ročníku.

Okresní kolo v házené – mladší žáci

Ve středu 18. 4. se ve sportovní hale v Dolní Cerekvi uskutečnilo okresní kolo v házené mladších žáků, kterého se zúčastnilo 7 škol z okresu Jihlava. Žáci ZŠ Batelov byli nalosováni do skupiny se ZŠ Kollárova, se kterou na úvod vyhráli 5:4, dále se ZŠ Seifertova, které těsně podlehli 1:2 a se ZŠ O. Březiny Jihlavy, nad kterou zvítězili opět 5:4.

Školní kolo Pythagoriády

V úterý proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zájemci z 5., 6., 7. a 8. třídy řešili 15 zajímavých matematických úloh. Do okresního kola postoupili Radka Šebová Michala Drtinová z 5. ročníku a Martin Chalupský a Jakub Krajíček ze 7. ročníku. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Beseda s Mgr. Křoustkem

Ve čtvrtek 5. dubna navštívil naši školu Mgr. Křoustek, vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí a bývalý policista, který pro naše žáky připravil přednášku „Právní odpovědnost“ (9. třída) a „Kyberkriminalita“(6. třída). Obě besedy byly opět velmi zajímavé.

Matematická soutěž PANGEA

V únoru proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pangea. V letošním roce se této soutěže zúčastnilo přes 52 000 žáků z 510 škol. Na naší škole soutěžili žáci 4. – 9. třídy.

Třídní schůzky

V pondělí 9. 4. 2018 se uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2017/2018. V 15:30 hod se koná společná schůzka ve třídě, poté následují individuální pohovory do 17:00 hod.

V 15:00 se sejdou v učebně dějepisu třídní důvěrníci s vedením školy.