Aktuality 2017/2018
Okresní kolo v házené – mladší žáci

Ve středu 18. 4. se ve sportovní hale v Dolní Cerekvi uskutečnilo okresní kolo v házené mladších žáků, kterého se zúčastnilo 7 škol z okresu Jihlava. Žáci ZŠ Batelov byli nalosováni do skupiny se ZŠ Kollárova, se kterou na úvod vyhráli 5:4, dále se ZŠ Seifertova, které těsně podlehli 1:2 a se ZŠ O. Březiny Jihlavy, nad kterou zvítězili opět 5:4.

Školní kolo Pythagoriády

V úterý proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zájemci z 5., 6., 7. a 8. třídy řešili 15 zajímavých matematických úloh. Do okresního kola postoupili Radka Šebová Michala Drtinová z 5. ročníku a Martin Chalupský a Jakub Krajíček ze 7. ročníku. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Beseda s Mgr. Křoustkem

Ve čtvrtek 5. dubna navštívil naši školu Mgr. Křoustek, vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí a bývalý policista, který pro naše žáky připravil přednášku „Právní odpovědnost“ (9. třída) a „Kyberkriminalita“(6. třída). Obě besedy byly opět velmi zajímavé.

Matematická soutěž PANGEA

V únoru proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pangea. V letošním roce se této soutěže zúčastnilo přes 52 000 žáků z 510 škol. Na naší škole soutěžili žáci 4. – 9. třídy.

Třídní schůzky

V pondělí 9. 4. 2018 se uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2017/2018. V 15:30 hod se koná společná schůzka ve třídě, poté následují individuální pohovory do 17:00 hod.

V 15:00 se sejdou v učebně dějepisu třídní důvěrníci s vedením školy.

Zápis do 1. třídy

Dne 6. 4. 2018 od 13:00 do 16:00 proběhne zápis dětí do 1. třídy. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily v období 1. 9.2011 až 31. 8. 2012. K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Bližší informace a pozvánka k zápisu: webové stránky - ZŠ - Zápis do 1.třídy.

Jarní dílny

V úterý 27. 3. se v naší škole konaly „Jarní dílny“ spojené s dnem otevřených dveří . Pro žáky, rodiče a ostatní zájemce jsme připravili několik stanovišť: pletení pomlázky, malování na keramiku, vytváření výrobků z korálků, zdobení fotorámečku, malování svíček, tvorbu jarní dekorace, výrobu sádrových odlitků a mýdel. Jarní dílny ještě obohatilo taneční a hudební vystoupení žáků. Ve školní jídelně bylo zároveň připraveno malé pohoštění. Doufáme, že všichni, kteří naši školu navštívili, strávili příjemné odpoledne.

Noc s Andersenem

V pátek 23. března ožila naše škola, stejně jako mnoho jiných škol po celé republice, nočním životem. Konala se již třetí Noc s Andersenem. Letošním tématem bylo Povídání o pejskovi a kočičce, komiks Rychlé šípy a Andersenova pohádka Statečný cínový vojáček, připomněli jsme si také jubileum Heleny Zmatlíkové. Všechny děti si užily zábavné úkoly, čtení pohádek i trochu dovádění a radosti z přespání ve škole.

Jarní dílny - pozvánka

V úterý 27.3. pořádá ZŠ Jarní dílny spojené s prohlídkou školy. Uskuteční se v době od 15.00 do 18.00 hod. V 16.00 a 17.00 hod. proběhne hidební a taneční vystoupení žáků.

Barevné dny

Od pondělí 26. 3. do středy 28. 3. proběhnou v naší škole „Barevné dny“. Každý den bude ve znamení jedné barvy, která je typická pro Velikonoce. Barvy losují členové žákovského parlamentu.