Aktuality 2017/2018
Ovoce do škol

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 nás navštívila firma, která každý týden zajišťuje žákům ovoce a zeleninu do škol. Každý žák si z ovoce vytvořil zvířátko a dále si žáci z ovoce a zeleniny vyrobili špíz. Oba dva výrobky si pak odnesli na svačinu.

Minifotbal starší žákyně – kvalifikace Pardubice

Ve čtvrtek 10. 5. se starší žákyně ZŠ Batelov zúčastnily kvalifikace o postup do národního finále v minifotbale. Do kvalifikace, která se konala v Pardubicích, postoupily na základě vítězství v okresním kole, které se konalo na podzim 2017. Krajské kolo se v této kategorii nekonalo, jelikož školy z kraje Vysočina nedokázaly složit dívčí fotbalový tým a díky tomu starší žákyně ZŠ Batelov automaticky postoupily do kvalifikace o postup do republikového finále Sportovní ligy základních škol. 

RideWheel show

V pondělí 28. 5. prožili žáci naší školy zajímavé dopoledne. Zhlédli zajímavou moderovanou RideWheel show na kolech, tj. exhibiční biketrialové vystoupení. Biketrial je sportovní disciplína na speciálních kolech, při které jezdci zdolávají různé umělé i přírodní překážky, aniž by se jakoukoli části svého těla dotkli země. Jde o velice náročný sport, jak jsme se mohli všichni přesvědčit. Vystoupení předcházel výklad o bezpečnosti v silničním provozu, zopakovali jsme si také, jaká je povinná výbava cyklisty.

Finanční gramotnost

Ve středu 16. 5. 2018 jsme pro žáky  9. ročníku připravili projektový den  v rámci finanční gramotnosti.  Žáci si zahráli hru FinGR Play, kdy měli možnost na 30 let se stát správcem rodinného rozpočtu. Zároveň spekulovali a hospodařili s penězi, které měli k dispozici tak, aby dosáhli vytyčených cílů – získat rentu, vlastní bydlení a úspory pro děti. Během hry tak měli možnost seznámit se s různými finančními nástroji, životními situacemi, obdrželi i užitečné rady.

Třídní schůzky

V pondělí 4. 6. 2018 se uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 4. čtvrtletí školního roku 2017/2018. V 15:30 hod se koná společná schůzka ve třídě, poté následují individuální pohovory do 17:00 hod.

V 15:00 se sejdou v učebně dějepisu třídní důvěrníci s vedením školy.

Pohled do světa hmyzu

V pátek 25. 5. se žáci zúčastnili naučného a poznávací ho programu „Pohled do světa hmyzu“, který je zasvětil do života hmyzu a bezobratlých.

Vyhlášení ředitelského volna pro žáky základní školy

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Batelov, příspěvkové organizace volno pro žáky základní školy ve dnech 25. - 29. června 2018. Zdůvodnění: Důvodem vyhlášení volna je realizace plánovaných stavebních úprav a rekonstrukce odborných učeben v budově základní školy v rámci schváleného projektu.

Školní virtuos

V pátek 11 5. 2018 se sešli žáci hrající na hudební nástroj v hudebně ZŠ. Proběhla zde soutěž „Školní virtuos“. Účinkující byli rozděleni do skupin podle typu nástroje. Každý soutěžící předvedl dvě skladby. Na hodnocení se podíleli i samotní žáci.

Programy Policie ČR

Ve středu 9. 5. navštívili naši školu pracovníci Policie ČR s programy pro 2. – 5. ročník. Mladší žáci se dozvěděli něco o správném chování v silničním provozu, zopakovali si pravidla bezpečného chování při setkání s cizí osobou.

Autorské čtení

V pondělí 7. 5. navštívil naši školu spisovatel Jan Opatřil, který žákům 1. – 4. třídy představil své knihy o kapříkovi Metlíkovi. Žáci si pak vyslechli ukázky z jeho knihy a poté si povídali o rybách a rybářích.