Aktuality 2014/2015
Přání

Vážení rodiče, milí žáci,
přejeme Vám příjemné prožití prázdnin a dovolené. Děkujeme za spolupráci v uplynulém školním roce a v září se těšíme na shledanou.

Vystoupení na vzpomínkové akci

V sobotu 28. 6. 2015 se konala v Batelově historická vzpomínková akce spojená s osobnostmi mistra Jana Husa a Petra z Mladoňovic. Této významné události v životě městyse se účastnili také žáci naší školy. Připravili si divadelní představení nazvané „Naši Batelované nám rozumějí".

Slavnostní zakončení školního roku

V pátek 27. 6. 2015 jsme slavnostně zakončili školní rok. Našeho shromáždění se zúčastnili představitelé městyse pan starosta ing. Jiří Doležal a paní asistentka Vendula Sedláčková, DiS.

Úspěch naší žákyně

Žákyně 7. třídy Adéla Cvachová byla v úterý 23. června v Praze oceněna za svůj příspěvek do celorepublikové literární soutěže Síla rodiny, která se konala pod záštitou ministerstva školství.

Memoriál Jiřího Kouby 2015

Dne 25. 6. 2015 se konal sedmý ročník „Memoriálu Jiřího Kouby". Na rozdíl od předchozích ročníků jsme za sportovní disciplínu nezvolili fotbal. Sáhli jsme po pálkovací hře – softbalu. Žáci se s ní seznámili v hodinách tělesné výchovy.

Virtuální výuka s rodilým mluvčím

V rámci projektu Škola bez hranic a za spolupráce jazykové agentury Channel Crossing měli vybraní žáci 7. třídy možnost zúčastnit se několika hodin anglického jazyka netradičním způsobem.

Prvňáci čtou šesťákům

V pátek 19. června se u nás ve škole odehrála velká událost. Prvňáci předvedli, jak dobře se naučili během roku číst a byli slavnostně pasování na čtenáře. To vše se odehrálo v rámci celoročního školního projektu Šesťáci čtou prvňákům.

Školní turnaj v miniházené

Bohužel se s koncem školního roku nepodařil zorganizovat závěrečný turnaj škol v miniházené v hale Dolní Cerekev, proto se místo něj konal 9. června (na poslední hodině kroužku Miniházené) alespoň turnaj školní. Žáci 3., 4. a 5.

Výlet 9. třídy - Landštejn 2015

Dne 12. června v sedm hodin se žáci 9. třídy vydali vlakem na svůj poslední školní výlet. Cesta vlakem rychle ubíhala přes Kostelec u Jihlavy – Třešť – Telč, kde na nás čekalo milé překvapení.

Sportovní liga škol okresu Jihlava 2014/2015

Naši žáci se jako každý školní rok zúčastnili Sportovní ligy škol okresu Jihlava. V seriálu deseti soutěží obsadili konečné 14. místo z 27 zúčastněných škol. Všem, kteří se na umístění podíleli, děkujeme za reprezentaci.